Спеціальна аналітична служба

СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕКИ

БІЗНЕС-РОЗВІДКА

Перелік послуг

1.1. Дослідження фізичної особи – розгорнута інформація, яка надає можливість різнобічної оцінки особи, яка несе загрозу власнику для виявлення його неблагонадійності, фінансового стану, уразливості

 • Визначення зв’язків: родинні зв’язки, vip-персони, довірені особи, спільні комерційні інтереси
  Визначення майнового стану особи і його оточення (матеріальне забезпечення і права власності на майно)
 • Визначення участі в підприємствах
 • Визначення підконтрольності особи (кому підпорядковується) і сфери впливу
 • Визначення вразливих сторін (ухилення від сплати податків, шахрайство і інша протиправна діяльність)
 • Розробка схеми взаємозв’язків по фізичній особі

1.2. Фінансово-економічне дослідження юридичної особи – всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності юридичної особи

 • Визначення напрямків основної діяльності підприємства
 • Виявлення благонадійності / легальності або транзитності / фіктивності підприємства
 • Оцінка підприємства, а також потенційних партнерів і конкурентів
 • Визначення способів ведення фінансово-господарської діяльності (з точки зору легітимності здійснюваних операцій)
 • Виявлення уразливих місць (ухилення від сплати податків, шахрайство, розкрадання і інша протиправна діяльність)
 • Виявлення основних контрагентів
 • Встановлення причин падіння прибутку
 • Розслідування на предмет переведення в готівку грошових коштів підприємства
 • Оцінка реальності виконання контрагентом узятих на себе зобов’язань
 • Визначення фінансових ризиків на базі фінансової звітності підприємства
 • Попередження можливої ​​рейдерської атаки

1.3. фінансове розслідування

 • Виявлення фактів фінансових махінацій
 • Встановлення достовірних причин падіння прибутку
 • Виявлення протиправних дій співробітників, які спричинили негативні наслідки
 • Виявлення фактів шахрайства і розкрадання на підприємстві
 • Побудова системи протидії шахрайству та припинення розкрадань

1.4. Комплексний аналіз експортно-імпортних операцій – елемент досліджень в розвідці, пов’язаний з інформаційно-аналітичною діяльністю, спрямованою на підвищення конкурентоспроможності компанії в зовнішньоекономічній діяльності

 • З’ясування за певний період динаміки змін обсягу і ціни експортованої / імпортованої продукції
 • Визначення переліку країн, що постачають / споживають певний вид продукції
 • Визначення переліку експортерів / імпортерів певного виду продукції
 • Визначення регіональної приналежності конкурентів підприємств-експортерів
 • Визначення переліку основних підприємств-споживачів (не тільки імпортерів) певного виду імпортної продукції
 • Проведення аналізу діяльності контрагента на предмет наявності активів, визначення бенефіціарів, афілійованих осіб, кола пов’язаних підприємств
 • Визначення нової продукції, що користується попитом за межами країни, з незначною зміною виробничого процесу
 • Визначення імпортної продукції, яка користується широким попитом
 • Визначення нових експортних напрямків реалізації продукції

1.5. Перевірка дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства

 • Попередження ризику відмови від співпраці з боку партнерів / клієнтів
 • Нейтралізація уразливості компанії від дій конкурента
 • Попередження ризику виявлення податковим органом порушень податкового законодавства і, як наслідок, відсутність або значне зниження розміру штрафів та пені
 • Підготовка адекватних відповідей на питання, які можуть виникнути у податкових інспекторів при проведенні перевірки
 • Оптимізація фінансово-господарської діяльності компанії
 • Оптимізація податкового навантаження на компанію
 • Ухвалення управлінських рішень щодо можливості «самостійного» проходження податкової перевірки

Бізнес-розвідка і економічна безпека бізнесу

Бізнес-розвідка, як елемент економічної безпеки бізнесу спрямована на мінімізацію можливих ризиків і запобігання загрозам, забезпечення стабільної безперервної господарської діяльності, набуття переваг у веденні бізнесу і отримання додаткового прибутку. Всі інші напрямки безпеки (юридична, інформаційна безпека, особиста охорона,  кадрова), так чи інакше, зводяться в результаті до економічної складової. Метою будь-якого бізнесмена є такий стан його організації, при якому досягнута максимальна захищеність від негативного впливу зовнішніх і внутрішніх загроз, дестабілізуючих чинників, коли забезпечується стійка реалізація його комерційних інтересів.

Практично до будь-якого суб’єкта господарської діяльності застосовані наступні основні загрози економічній безпеці:

 • ворожа діяльність конкурентів і третіх осіб, недобросовісна конкуренція;
 • шахрайство і / або неспроможність контрагентів;
 • протизаконні шахрайські дії з боку персоналу;
 • загрози з боку криміналітету;
 • загрози з боку державних органів.

Крім того, ситуацію ускладнює нестабільність політичної та економічної ситуації в країні, на тлі якої стають можливими шахрайство, шпигунство, корупція, рейдерство та інші незаконні методи економічної боротьби.

Для мінімізації ризиків і запобігання наявних загроз потрібно, перш за все, мати необхідну інформацію про те, що відбувається всередині компанії і в її зовнішньому оточенні. Тому ключовим елементом економічної безпеки є бізнес-розвідка – конкурентна (ділова) розвідка – потужний інструмент дослідження ринку, спрямований на з’ясування намірів конкурентів / контрагентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризиків і загроз для вироблення управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності компанії. Результати конкурентної розвідки використовуються в процесі стратегічного планування і є основою для прийняття рішень керівництвом компанії.

За допомогою бізнес-розвідки (конкурентної розвідки) компанія може:

 • забезпечити своєчасне отримання надійної і всебічної інформації про поточні та перспективні фінансово-економічні можливості основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу бізнесу;
 • визначити наслідки дій основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу, для планування заходів по їх нейтралізації;
 • зібрати точну і повну інформацію про події і суб’єктів на ринку, що впливають на цілі компанії;
 • визначити і відстежувати політичну вагу окремих конкурентів та осіб, які несуть загрозу, і їх вплив на ринок бізнесу.

Основними аналітичними інструментами бізнес-розвідки (конкурентної розвідки) є:

 • дослідження фінансового і матеріального стану фізичної особи, збір характеризуючої інформації;
 • фінансово-економічне дослідження юридичної особи;
 • комплексний аналіз експортних / імпортних операцій;
 • поточний і перспективний аналіз конкурентного середовища.

Крім того, одним з визначальних напрямків економічної безпеки є кадрова складова, оскільки саме людський фактор лежить в основі переважної більшості ризиків. Негативні дії персоналу можуть спричинити за собою як репутаційні, так і прямі матеріальні втрати для клієнта. Кадрова безпека включає в себе такі основні завдання:

 • Розробка та впровадження системи підбору і прийому кандидатів на роботу;
 • перевірка працюючих співробітників і визначення їх лояльності до компанії (у тому числі, перевірка на поліграфі);
 • оцінка корпоративної культури і вироблення рекомендацій щодо її коригування;
 • виявлення і попередження шахрайських і протиправних дій з боку працівників і звільнених співробітників;
 • кадровий аудит;
 • навчання персоналу з питань безпеки;
 • краш-тест для персоналу компанії.

Володіючи розробленим для вирішення зазначених вищє завдань пакетом ІНСТРУМЕНТІВ, підприємство «САС» может зібрати и проаналізувати всі необхідні дані та Розробити комплекс ЗАХОДІВ, спрямованих на всебічній захист бізнес-структури та її економічних інтересів від різних видів загроз. Тільки володіючи достовірною інформацією про бізнес-середовище, можливо прийняти рішення, які позитивно позначаться на фінансовій складовій Вашого бізнесу.