Спеціальна аналітична служба

СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕКИ

Індивідуальний кейс для клієнта

Індивідуальний кейс послуг безпеки

Продуктом Компанії «САС» є так званий «ІНДИВІДУАЛЬНИЙ кейс». Він являє собою комплекс заходів по оптимізації або створенню з нуля системи безпеки, спеціально адаптований для конкретного клієнта (організації або фізичної особи).

Розробляється «Індивідуальний кейс» виключно за підсумками комплексного аудиту безпеки, проведеного профільними фахівцями.

На схемі нижче відображено повний “маршрут” нашої роботи: з моменту постановки завдання клієнтом до повного впровадження розробленого комплексу заходів.

Основні етапи розробки «Індивідуального кейса» для клієнта:

1. Клієнт озвучує завдання або проблемні моменти у функціонуванні свого бізнесу.
2. Аналітичний і юридичний департаменти «САС» на підставі вихідних даних проводять переддоговірний аналіз клієнта і поставленої задачі, в який входить:

 • ідентифікація клієнта за номером ЄДРПОУ;
 • з’ясування ділової та іміджевої репутації клієнта в бізнес-середовищі;
 • перевірка наданої клієнтом первинної інформації на достовірність;
 • перевірка поставленого клієнтом завдання на законність;
 • побудова моделі взаємодії з клієнтом для отримання необхідної інформації і вирішення поставленого завдання.

3. За підсумками преддоговорного аналізу фахівці “САС” формують для керівництва рекомендації щодо доцільності та законності співпраці з клієнтом.

4. ТОП-менеджмент компанії «САС» приймає рішення про співпрацю. Ми відмовляємо потенційному клієнту в наступних випадках:

 • він надав завідомо неправдиву інформацію;
 • була встановлена ​​протизаконність комерційної діяльності або постановленого завдання зокрема;
 • співпраця з клієнтом може завдати шкоди співробітникам або іміджу Компанії «САС».

У разі позитивного рішення про співпрацю юридичний департамент проводить договірну роботу і Компанія «САС» укладає з клієнтом договір надання послуг.
5. Відповідно до умов укладеного договору ТОП-менеджмент ставить завдання Аналітичному департаменту.
6. Керуючись поставленими завданнями профільні фахівці «САС» виїжджають на об’єкт з метою проведення аудиту.
7. Після отримання необхідних вихідних даних співробітники Аналітичного департаменту приступають до розробки “Індивідуального кейса”.
8. Фахівці Аналітичного департаменту “САС”:

 • проводять аналіз отриманої інформації;
 • виявляють загрози і слабкі місця системи безпеки;
 • формують висновки і рекомендації по створенню / оптимізації існуючої системи безпеки;
 • розробляють необхідну документацію (протоколи, інструкції, процедури по забезпеченню і контролю безпеки).

Розроблений комплекс заходів і варіанти вирішення поставленого завдання Аналітичний департамент передає ТОП-менеджменту.
9. ТОП-менеджмент Компанії «САС» затверджує остаточний «Індивідуальний кейс» і передає його клієнту, після чого слідує етап впровадження (самостійно персоналом клієнта або за участю фахівців «САС»).

Грамотний бізнесмен готовий заплатити за свій спокій, але не за міфічні обіцянки. Тому результатом нашої співпраці з клієнтом завжди є системний комплекс заходів, спрямований на всебічний захист бізнес-структури від будь-яких видів загроз.