Спеціальна аналітична служба

СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕКИ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Перелік інформаційних послуг

  • Моніторинг і аналіз інформаційного простору навколо клієнта
  • Розробка системи захисту конфіденційної інформації і комерційної таємниці
  • Захист ділової репутації та іміджу компанії
  • Інженерно-технічний захист інформації
  • Кібербезпека
  • Перевірка приміщень та транспорту на предмет наявності прихованих засобів фіксації

Інформаційна безпека бізнесу

Інформаційна безпека бізнесу – один з найважливіших напрямків, оскільки жодна сучасна організація не обходиться без інформаційних технологій і будь-яка господарська діяльність супроводжується потоками певної інформації.

Більшість бізнесменів дотримуються тієї думки, що, якщо їх компанії невеликі або вони не ведуть активну публічну діяльність, значить вони не представляють інтересу для зловмисників. Як показує практика, кожне більш-менш успішне підприємство стає об’єктом уваги конкурентів, рейдерів, корумпованих державних співробітників та інших шахраїв. Будь-яка організація володіє комерційною таємницею і конфіденційною інформацією різного роду (фінансова інформація, інтелектуальна власність, відомості про співробітників, інформація про контрагентів і т.п.), яку можуть використовувати на шкоду недоброзичливці.

Джерела загроз можуть бути як зовнішніми (конкуренти, опоненти, кримінальні елементи, звільнені співробітники і т.д.), так і внутрішніми (діючі співробітники компанії). Збиток також може бути завдано як навмисно, так і випадково. Нерідко співробітники підприємства просто не володіють необхідними знаннями щодо роботи з конфіденційними даними або просто по своїй недбалості можуть викликати витік важливої інформації і відповідно несприятливі наслідки для бізнесу. З метою запобігання подібних ситуацій необхідно розробити процедури і протоколи поводження з інформаційними потоками і провести навчання персоналу.

Інформаційна безпека – широке поняття, вона не зводиться виключно до захисту від несанкціонованого доступу до інформації. В даному випадку погрозами можуть виступати і технічні поломки системи, що викликали збій і перерву в роботі. У певних видах діяльності це може принести значні збитки, тому важливе місце також займає інженерно-технічна система захисту і роботи з інформацією.

З огляду на високу технічну оснащеність сучасних компаній, ключову роль став займати такий елемент, як кібербезпека – комплекс заходів щодо захисту систем, мереж і програмних додатків від цифрових атак, спрямованих на отримання доступу до конфіденційної інформації, її зміна або знищення.

Крім того, деякі бізнес-сфери в значній мірі залежать від іміджу компанії або конкретно власника / першої особи. Тоді на перше місце виходить формування та захист позитивної ділової репутації. В даному випадку необхідно:

  • провести моніторинг і аналіз інформаційного простору навколо клієнта;
  • виявити існуючі та потенційні джерела негативу (чорного PR, негативних публікацій у ЗМІ, замовних акцій і т.п.);
  • розробити комплексний план дій щодо коригування або формування іміджу і ділової репутації клієнта;
  • нейтралізувати негативні впливи і впровадити розроблені заходи.

Грамотно вибудувана система захисту і управління інформаційним ресурсом – запорука повноцінного і безперервного функціонування бізнес-системи.