Спеціальна аналітична служба

ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ

Перелік юридичних послуг

 • Юридичний аудит діяльності компанії і її документів на предмет відповідності регуляторним актам, аналіз правових ризиків
 • Юридичні консультації з питань застосування законодавства
 • Аналіз / підготовка проектів установчих та інших документів корпоративного управління
 • Аналіз структури компанії і процедур прийняття управлінських рішень, вироблення рекомендацій щодо їх удосконалення
 • Підготовка проектів документів правового характеру
 • Представництво інтересів клієнта в судах всіх інстанцій, правоохоронних органах, підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності, а також при взаємодії з фізичними особами
 • Запобігання та протидія незаконному втручанню правоохоронних органів, конкурентів в господарську діяльність компанії-клієнта
 • Представництво інтересів клієнта в кримінальних, адміністративних, цивільних та господарських справах, трудових спорах
 • Виявлення можливих схем і способів захоплення компанії, підготовка рекомендацій щодо мінімізації ризиків (профілактика рейдерських атак)
 • Моделювання кризових позаштатних ситуацій (перевірки, втручання правоохоронних органів, рейдерство і т.п.), розробка алгоритму взаємодії співробітників, проведення тренінгів для персоналу

Безпека бізнесу. Юридична консультація

Юридична безпека бізнесу – невід’ємна складова комплексної безпеки. Вона являє собою комплекс законодавчо регламентованих заходів по збереженню правового статусу та захист законних інтересів клієнта. Варто зазначити, що ця послуга виходить за межі звичного правового супроводу діяльності, так як передбачає здійснення комплексу заходів щодо виявлення можливих ризиків для бізнесу. Вона включає в себе не тільки супровід договірної роботи, участь юриста в переговорах з контрагентами або в судовому процесі, але і аналітичну роботу з виявлення різних обставин, здатних вплинути на компанію.

Керівники більшості сучасних компаній вдаються до послуг юристів лише в разі потреби рішення вже виниклої проблеми. Але треба розуміти, що в даній сфері життєво важливі саме превентивні заходи, спрямовані на мінімізацію будь-яких ризиків і запобігання загрозам, що виникають на тлі юридичної незахищеності бізнесу.

В умовах постійно мінливого законодавства бізнес-система вимагає надійного захисту від наступних загроз:

В рамках забезпечення юридичної безпеки бізнесу проводиться:

 • постійний моніторинг змін в законодавстві, в тому числі планованих, які можуть торкнутися бізнесу, вплинути на окремі бізнес-процеси або інвестиційні проекти;
 • оцінка внутрішніх документів компанії та прийнятих її керівництвом рішень з точки зору подальших сценаріїв їх реалізації;
 • збір та аналіз інформації по планованим угодам, включаючи перевірку контрагентів;
 • прогнозування варіантів розвитку бізнесу на основі аналізу існуючої нормативно-правової бази та характеру здійснення діяльності;
 • розбір кризових ситуацій, а також їх врегулювання з протилежною стороною;
 • взаємодія з державними органами.

Важливо відзначити, що всі зазначені напрями взаємопов’язані, тому послуга забезпечення юридичної безпеки бізнесу відноситься до категорії комплексних. Тільки такий підхід дозволяє виключити будь-які правові ризики.

Юрист, який працює із захисту бізнесу, практично не займається звичною для такого фахівця роботою: складання договорів, підготовка претензій і позовів. До завдань юриста-безпечника входить аналіз документації і всього того, що відбувається всередині і навколо компанії. Результатом такої роботи стає отримання достатнього обсягу інформації для прийняття зважених управлінських рішень, а також відсутність у організації конфліктів як внутрішньокорпоративних, так і з зовнішнім середовищем: державними органами та іншими учасниками ринку.

Здійснення діяльності щодо забезпечення юридичної безпеки бізнесу направлено на його максимальну легалізацію. Фахівці, які надають подібні послуги, допомагають налагодити роботу компанії таким чином, щоб вона протікала виключно в правовому полі, і при цьому ефективність була вищою, ніж при використанні «чорних» і «сірих» схем.

Грамотна робота юриста з безпеки дозволяє знаходити законні способи оптимізації будь-яких бізнес-процесів, а також правові варіанти вирішення різних ситуацій, в тому числі конфліктних. Досвід доводить, що прозорість бізнесу часто стає основою його захисту від будь-яких загроз, в тому числі правового характеру.

Особливої актуальності послуги юридичної безпеки бізнесу набувають при реалізації інвестиційних проектів. Будь-які інвестиції – це вкладення коштів на певний, часто тривалий, період з метою отримання в подальшому стабільного доходу. Щоб досягти поставленої мети проводиться ретельне опрацювання проекту: оцінка необхідних витрат, розрахунок термінів окупності, прогноз рівня прибутку і т.д. Нерідко в цих заходах не береться питання юридичного захисту. Тим часом, будь-який інвестиційний проект вимагає ретельного аналізу загроз саме юридичного характеру. Фахівці, що працюють в даному напрямку, проводять аналіз проекту, в тому числі формують прогнози його юридичного захисту при різних сценаріях розвитку поточної соціально-економічної ситуації. Така аналітична робота дозволяє своєчасно внести корективи в проект, заклавши в нього інші показники або змінивши планований результат.

Юридична безпека бізнесу передбачає аналіз великого обсягу інформації з метою отримання об’єктивних даних про можливі ризики для бізнесу, а також варіантів їх виключення в діяльності компанії. Довіряти таку роботу необхідно професіоналам, які мають не тільки великі знання в сфері економіки та юриспруденції, а й володіє аналітичними навичками, які дозволяють отримувати ексклюзивні дані, необхідні для успішного існування і розвитку бізнесу.