Спеціальна аналітична служба

СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕКИ

Комплексна безпека – основа здорового бізнесу

Комплексна безпека
В Україні запущені і продовжують розвиватися руйнівні процеси, які спрямовані на створення нестерпних умов для здорового функціонування бізнесу. Для кожної організації зовнішні та внутрішні загрози суто індивідуальні. Разом з тим, на наш погляд, зазначені нижче категорії включають елементи, які можна застосувати практично до будь-якого суб’єкта господарської діяльності.

Зовнішні загрози для бізнесу:

 • макроекономічні загрози: економічні кризи, порушення виробничих зв’язків, інфляція, втрата ринків сировини, матеріалів та ін .;
 • погіршення бізнес-клімату в конкретній сфері;
 • зміна законодавства, що впливає на умови господарської діяльності;
 • несприятливі зміни політичної ситуації, в тому числі політичний вплив на певний бізнес;
 • зниження рівня життя громадян і їх платоспроможності;
 • нестабільність валютної політики держави або валютного курсу;
 • протизаконні фінансові операції контрагентів;
 • реалізація схем і неправомірних дій з боку контрагентів;
 • рейдерство (недружнє поглинання);
 • протиправні дії кримінальних структур;
 • криміногенність суспільства;
 • залякування, погрози, шантаж і фізичний вплив на власників і членів їх сімей;
 • використання недобросовісної конкуренції;
 • промислово-економічне шпигунство і несанкціонований доступ конкурентів до секретної інформації, що становить комерційну таємницю;
 • кібер-атаки;
 • підрив ділового іміджу та репутації в бізнес-співтоваристві;
 • протиправні дії контролюючих та правоохоронних органів;
 • надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру.

Внутрішні загрози для бізнесу:

 • конфліктні ситуації між власниками, акціонерами, інвесторами і членами їх сімей;
 • упущення в тактичному і стратегічному плануванні, пов’язані з вибором мети, невірною оцінкою можливостей підприємства, помилками при прогнозуванні змін зовнішнього середовища;
 • залежність ключових осіб бізнесу від кримінальних елементів;
 • виробничі недоліки і порушення технології;
 • порушення режиму збереження комерційної таємниці та конфіденційної інформації, витік інформації;
 • непрофесійна діяльність керівників, неякісно підібраний штат співробітників, відсутність моніторингу діяльності звільнених співробітників;
 • кримінальні дії персоналу і впровадження на підприємство структур розвідки конкурентів, організованої злочинності і окремих осіб з протиправними намірами;
 • недобросовісна охорона і недостатній інженерно-технічний захист;
 • крадіжки, незаконне проникнення на об’єкти;
 • збій комп’ютерного оснащення;
 • надзвичайні ситуації всередині компанії (аварії, підпали, вибухи, обстріли, акти вандалізму і т.д.).

Якщо не звертати уваги на присутність зовнішніх і внутрішніх загроз, не вивчати їх і не вживати заходів щодо їх нейтралізації, будь-яка з них призведе до руйнівних наслідків. Інтервал між благополучною, стабільною роботою компанії і втратою прибутку або навіть повним припиненням роботи підприємства дуже невеликий. Події в сучасному бізнес-середовищі розвиваються дуже швидко. Якщо втратити момент актуальності коригувальних або превентивних заходів, то їх ефективність значно знизиться або взагалі зведеться до нуля.

Більшість бізнесменів підходить до вирішення питань безпеки точково, акцентуючи увагу лише на одному або декількох елементах, що в корені є помилковим. Наприклад, керівник наймає собі сильну об’єктову і особисту охорону для протидії незаконному захопленню, а при цьому опонент знаходить слабкі місця в юридичному захисті і забирає бізнес на папері «без єдиного пострілу».

Компанія “САС” притримується альтернативної філософії бізнесу, одним з ключових моментів якої є системний підхід до забезпечення комплексної безпеки, спрямований на всебічний захист організації від різних видів загроз. У цьому випадку повинні бути проаналізовані бізнес-процеси підприємства в розрізі всіх видів безпеки: економічної, фізичної, юридичної, інформаційної, кадрової.

Такий підхід допоможе виявити всі можливі ризики для кожного конкретного бізнесмена і розробити стратегію їх системної нейтралізації. І лише тоді можна буде з упевненістю сказати, що бізнес-система функціонує в здоровому середовищі і захищена від руйнівних впливів як ззовні, так і зсередини.

Тільки сам бізнесмен, приймаючи правильні управлінські рішення СЬОГОДНІ, є гарантом успішності своєї справи, забезпечуючи собі стабільне ЗАВТРА!