Спеціальна аналітична служба

Конкурентна (ділова) розвідка

Конкурентна розвідка

“Хто володіє інформацією, той володіє світом” Н. Ротшильд

Бізнесмен, який володіє важливою інформацією раніше інших, має величезну перевагу перед своїми конкурентами і опонентами. Інструментом для отримання і аналізу будь-якої інформації, яка може мати відношення до бізнесу клієнта і вплинути на нього тим чи іншим чином, є КОНКУРЕНТНА (ДІЛОВА) РОЗВІДКА. Це елемент економічної безпеки, потужний інструмент дослідження ринку, спрямований на з’ясування намірів конкурентів / контрагентів, вивчення основних тенденцій бізнесу, аналіз можливих ризиків і загроз для вироблення управлінських рішень з метою підвищення конкурентоспроможності компанії.

За допомогою конкурентної розвідки компанія може:

 • забезпечити своєчасне отримання надійної і всебічної інформації про поточні та перспективні фінансово-економічні можливості основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу бізнесу;
 • визначити наслідки дій основних конкурентів та осіб, які несуть загрозу, для планування заходів по їх нейтралізації;
 • зібрати точну і повну інформацію про події і суб’єктів на ринку, що впливають на цілі компанії;
 • визначити і відстежувати політичну вагу окремих конкурентів та осіб, які несуть загрозу, і їх вплив на ринок бізнесу.

Основні завдання конкурентної розвідки:

Аналітичні інструменти конкурентної розвідки:

 • дослідження фінансового і матеріального стану фізичної особи, збір характеризуючої інформації;
 • фінансово-економічне дослідження юридичної особи;
 • комплексний аналіз експортних / імпортних операцій;
 • поточний і перспективний аналіз конкурентного середовища.

  Кожен інструмент, в свою чергу, складається з певних елементів.

1. Дослідження фінансового і матеріального стану фізичної особи, збір характеризуючої інформації – розгорнута інформація, яка надає можливість різнобічної оцінки особи, яка несе загрозу власнику для виявлення його неблагонадійності, фінансового стану, уразливості:

 • визначення зв’язків: родинні, vip-персони, довірені особи, спільні комерційні інтереси;
 • визначення майнового стану особи і його оточення (матеріальне забезпечення і права власності на майно);
 • визначення участі в підприємствах;
 • визначення підконтрольності особи (кому підпорядковується) і сфери впливу;
 • визначення вразливих сторін (ухилення від сплати податків, шахрайство і інша протиправна діяльність);
 • розробка схеми взаємозв’язків по фізичній особі.

2. Фінансово-економічне дослідження юридичної особи – всебічне вивчення фінансово-господарської діяльності юридичної особи за наступними напрямками:

 • визначення напрямків основної діяльності підприємства;
 • виявлення благонадійності / легальності або транзитності / фіктивності підприємства;
 • оцінка підприємства, а також потенційних партнерів і конкурентів;
 • визначення способів ведення фінансово-господарської діяльності (з точки зору легітимності здійснюваних операцій);
 • виявлення вразливих місць (ухилення від сплати податків, шахрайство, розкрадання і інша протиправна діяльність);
 • виявлення основних контрагентів;
  встановлення причин падіння прибутку;
 • розслідування на предмет переведення в готівку грошових коштів підприємства;
 • оцінка реальності виконання контрагентом узятих на себе зобов’язань;
 • визначення фінансових ризиків на базі фінансової звітності підприємства;
  попередження можливої ​​рейдерської атаки.

3. Комплексний аналіз експортно-імпортних операцій – елемент досліджень в розвідці, пов’язаний з інформаційно-аналітичною діяльністю, спрямований на підвищення конкурентоспроможності компанії в зовнішньоекономічній діяльності:

 • з’ясування за певний період динаміки змін обсягу і ціни експортованої / імпортованої продукції;
  визначення переліку країн, що постачають / споживають певний вид продукції;
 • визначення переліку експортерів / імпортерів певного виду продукції;
 • визначення регіональної приналежності конкурентів підприємств-експортерів;
  визначення переліку основних підприємств-споживачів (не тільки імпортерів) певного виду імпортної продукції;
 • проведення аналізу діяльності контрагента на предмет наявності активів, визначення бенефіціарів, афілійованих осіб, кола пов’язаних підприємств;
 • визначення нової продукції, що користується попитом за межами країни, з незначною зміною виробничого процесу;
 • пошук імпортної продукції, яка користується широким попитом;
  визначення нових експортних напрямків реалізації продукції.

4. Поточний і перспективний аналіз конкурентного середовища – елемент досліджень в розвідці, пов’язаний з інформаційно-аналітичною діяльністю і спрямований на вивчення поточного стану, особливостей, проблем і подальших тенденцій розвитку ринку:

 • характеристика основних компаній з істотною ринковою часткою, в тому числі імпортерів, експортерів і т.д .;
 • перелік конкурентних переваг основних компаній ринку (можливості лобіювання бізнес-інтересів в державних органах влади);
 • плани компаній щодо розвитку з метою зміцнення ринкових позицій;
  визначення основних ризиків при вході на досліджуваний ринок нових гравців з метою оцінки можливостей їх закріплення на даному ринку, аналіз і прогнозування ризиків в умовах недобросовісної конкуренції;
 • актуальна інформація про переділ досліджуваного ринку між його основними і новими учасниками;
 • загальні зовнішньоекономічні показники досліджуваного ринку із зазначенням основних країн-контрагентів;
 • події на національному та зарубіжних ринках, що впливають на цілі компаній, що функціонують на досліджуваному ринку.

Політика конфіденційності в конкурентній розвідці:

 1. Для захисту від витоку інформації, розголошення комерційної таємниці, персональних і інших даних застосовується політика конфіденційності і відповідні заходи безпеки.
 2. Діяльність фахівців відбувається в режимі нерозголошення, в тому числі дотримання індивідуальних договорів про нерозголошення.
 3. Кожен співробітник отримує тільки ту інформацію, яка необхідна для виконання конкретного завдання.
 4. Для захисту персональних даних, що надаються клієнтом чи зібрані у результаті конкурентної розвідки, застосовуються адміністративні, технічні та фізичні заходи.
 5. Інформація про факт звернення власника бізнесу за допомогою, економічний стан юридичної особи, дослідження, результати і рекомендації становлять комерційну таємницю.
 6. Обов’язковими до дотримання є корпоративні правила на основі міжнародного стандарту вимог до захисту даних.

Результати конкурентної розвідки використовуються в процесі стратегічного планування і є основою для прийняття рішень керівництвом компанії. Чим повніше буде інформація і проведений аналіз, тим ясніше буде порозуміння щодо ефективної взаємодії з контрагентами і його наслідків для бізнесу і власника в цілому.

Ви можете звернутися в компанію “Спеціальна аналітична служба” за більш детальною інформацією з питань конкурентної (ділової) розвідки, а також інших послуг в сфері безпеки бізнесу.