Спеціальна аналітична служба

СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕКИ

Представництво в судах всіх інстанцій, інших інтересів клієнтів

Компанія «Спеціальна аналітична служба» надає комплекс юридичних послуг. Серед них – представництво в судах усіх інстанцій, представлення інтересів клієнтів при взаємодії з правоохоронними органами, підприємствами, організаціями всіх форм власності, фізичними особами.

Замовити послугу, отримати консультацію

Особливості представництва інтересів

Напевно ви завжди думали, що якщо ви маєте рацію, то і ваші інтереси представляти не треба. Але, насправді, це далеко не так. Зрозуміло, що не всі громадяни мають достатню юридичну підготовку і володіють достатніми знаннями в галузі права для того, щоб кваліфіковано вести свої справи в судах та інших органах. Саме для цього і існує інститут представництва.


Існує два окремі види представництва – представництво в цивільному праві і процесуальне представництво. Вони суттєво відрізняються один від одного і мають різні цілі. Правове становище представника в цивільному праві повністю залежить від сторони в договорі доручення і визначається ст. 386 Цивільного кодексу України, тобто відносини між повіреним і довірителем, як правило, матеріального характеру.


Цивільний договір застосовується у випадках, коли громадяни, які беруть участь в цивільних правовідносинах, не мають можливості діяти самостійно, або ці дії бажано було б довірити іншим особам, які мають кращі можливості. Так, громадяни доручають один одному здійснення покупки, продажу, отримання або передачі грошей або речей, отримання заробітної плати тощо. У підприємництві за допомогою такого виду договору оформляються відносини з участю брокерських організацій, або інших посередницьких структур.


З юридичної точки зору, договір доручення можна вважати договором про представництво, оскільки дії йдуть від імені довірителя. У цьому сенсі можна виділити окремі відносини, що випливають з договору, властиві як цивільному представництву, так і цивільниму процесуальному (судовому) представництву. Наприклад, норму про сумлінне виконання представником своїх зобов’язань.


Разом з тим і процесуальному представнику можуть надаватися довірителем деякі повноваження на вчинення процесуальних дій за розпорядженням об’єктом матеріального спору. Так, процесуальний представник може користуватися правом на отримання присудженого майна, або грошей при наявності у нього повноважень, які чітко вказані в його довіреності відповідно до ст. 115 Цивільного процесуального кодексу України.


Процесуальний представник для досягнення своєї мети може користуватися тільки засобами, зазначеними в законі (наприклад: позов, зустрічний позов, заперечення, клопотання та ін.). У цивільному ж праві ці засоби визначає особа, яку представляє, або, на розсуд представника, в певних випадках.


Необхідно звернути увагу і на те, що норми інституту представництва в цивільному праві не встановлюють, хто конкретно може бути представником, а хто ні. У цивільному процесі до вирішення цього питання інший підхід. Тут чітко і повно встановлено, хто може виступати в суді представником (ст.112, 113 ЦПК України), а також, кому і за яких обставин це заборонено (ст.116 ЦПКУ).


Професійне представництво ваших інтересів в судах всіх інстанцій, а також при взаємодії з правоохоронними органами, іншими організаціями та відомствами передбачає грамотну підготовку документів, правильне подання інформації від яких залежить результат рішення проблеми. Юристи компанії «SAS» розглянуть кожну ситуацію, підберуть ту лінію поведінки, яка допоможе у вирішенні саме вашої проблеми.