Спеціальна аналітична служба

СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕКИ

КОМПАНІЯ "САС"

Компанія “САС” (СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА) – експерт з питань комплексної безпеки бізнесу. Для нас не існує нерозв’язних задач!

Компанія “САС” надає спеціалізовані послуги з комплексної безпеки бізнесу. Ми здійснюємо свою діяльність як в Україні, так і за кордоном. Нашими клієнтами є власники середнього і великого бізнесу, іноземні інвестори та фізичні особи.

Фахівці “САС” проведуть аналіз бізнес-процесів Вашого підприємства і розроблять системний комплекс заходів, спрямованих на всебічний захист бізнес-структури від різних видів загроз: фізичних, інформаційних, економічних, юридичних, кадрових та інших. Наша діяльність передбачає забезпечення умов для бізнесу, в яких максимально виключені чинники, які мають негативний вплив на розвиток або несуть загрозу існуванню бізнесу замовника в цілому. Клієнти “САС” разом з комплексом послуг, що надаються отримують особливий статус захищеності і престижності завдяки нашій компетентності, репутації і авторитету.

Тільки системний підхід допоможе виявити можливі ризики і розробити стратегію їх системної нейтралізації! Наші експерти надають спеціально адаптований до бізнесу, ринку або підприємства комплекс послуг, заснований на методах і підходах роботи спеціальних служб по інформаційно-аналітичному супроводу, збиранню й опрацюванню інформації з дотриманням норм і вимог чинного законодавства України та ЄС для прийняття відповідних управлінських рішень, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності Вашого бізнесу.

Розроблені нами методики збору, аналізу інформації та забезпечення безпеки дозволяють з максимальним рівнем достовірності провести профілактичні заходи, спрямовані на мінімізацію можливих ризиків, набуття переваг в організації бізнесу і отримання додаткового прибутку Вашою компанією. Ми задаємо стандарти роботи і організації системи безпеки компанії-замовника на підставі розробленої зовнішньої і внутрішньої політики безпеки. Маючи надійних, досвідчених експертів і консультантів ми зможемо вирішити покладені на нас завдання в максимально короткий час з найкращим результатом.

Співпраця з компанією “САС” дозволить Вам управляти стратегією розвитку підприємства і досягти найкращих результатів в бізнесі. Ви зможете оцінити стан безпеки Вашої Компанії, вжити необхідних заходів щодо оптимізації системи внутрішньої та зовнішньої безпеки і забезпечити собі впевненість в успішному функціонуванні свого бізнесу. Здоровий клімат вашого бізнесу – це запорука не просто стабільної, а й постійно розвиваючоїся бізнес-системи і впевненого зростання!

SPECIAL ANALYTIC SERVICE (СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА) – експерт з питань комплексної безпеки бізнесу. Для нас не існує нерозв’язних задач!

Компанія “САС” надає спеціалізовані послуги з комплексної безпеки бізнесу. Ми здійснюємо свою діяльність як в Україні, так і за кордоном. Нашими клієнтами є власники середнього і великого бізнесу, іноземні інвестори та фізичні особи.

Фахівці “САС” проведуть аналіз бізнес-процесів Вашої Компанії і розроблять системний комплекс заходів, спрямованих на всебічний захист бізнес-структури від різних видів загроз: фізичних, інформаційних, економічних, юридичних, кадрових та інших. 

Наша діяльність передбачає забезпечення умов для бізнесу, в яких максимально виключені чинники, які мають негативний вплив на розвиток або несуть загрозу існуванню бізнесу компанії-замовника в цілому. 

Клієнти “САС” разом з комплексом послуг, що надаються отримують особливий статус захищеності і престижності завдяки компетентності, репутації і авторитету нашої Компанії.