Спеціальна аналітична служба

СПЕЦІАЛЬНА АНАЛІТИЧНА СЛУЖБА

КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ БЕЗПЕКИ

Протидія незаконному втручанню в господарську діяльність

Однією з юридичних послуг нашої компанії є попередження і протидія незаконному втручанню в господарську діяльність клієнта органів влади, в тому числі – правоохоронних та контролюючих органів, або конкурентів.

Замовити послугу, отримати консультацію

Проголошення Україною незалежності і перехід від командно-адміністративного управління до організації держави з ринковою економікою зумовили необхідність впровадження нових економічних основ діяльності суб’єктів господарювання. При цьому існуюча нормативно-правова система виявилася непристосованою до нових реалій.


Відповідно до статті 23 Господарського кодексу України:


– органи місцевого самоврядування здійснюють свої повноваження щодо суб’єктів господарювання виключно в межах, визначених Конституцією України, законами про місцеве самоврядування та іншими законами, що передбачають особливості здійснення місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі, іншими законами. Органи місцевого самоврядування можуть здійснювати щодо суб’єктів господарювання також окремі повноваження органів виконавчої влади, надані їм законом;


– відносини органів місцевого самоврядування з суб’єктами господарювання у випадках, передбачених законом, можуть здійснюватися також на договірних засадах;


– правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті в межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання всіма учасниками господарських відносин, які розташовані або здійснюють свою діяльність на відповідній території;


– незаконне втручання органів та посадових осіб місцевого самоврядування у господарську діяльність суб’єктів господарювання забороняється. Не допускається видання правових актів органів місцевого самоврядування, якими встановлюються не передбачені законом обмеження щодо обігу окремих видів товарів (послуг) на території відповідних адміністративно-територіальних одиниць;


– органи і посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду про визнання недійсними актів підприємств, інших суб’єктів господарювання, які обмежують права територіальних громад, повноваження органів місцевого самоврядування;


– органи, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність за свою діяльність перед суб’єктами господарювання, підстави, види і порядок якої визначаються Конституцією України та законом;


– спори про поновлення порушених прав суб’єктів господарювання та відшкодування завданої їм шкоди внаслідок рішень, дій чи бездіяльності органів, посадових або службових осіб місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень вирішуються в судовому порядку.
Але чи всі чиновники і правоохоронці дотримуються зазначених норм закону та що робити якщо ви стали жертвою свавілля влади? Як уберегти бізнес від небажаних наслідків?


Необхідність припинення необґрунтованого втручання органів влади і правоохоронних органів в діяльність бізнесу обговорюється в державі вже не перший рік. Компанія «Спеціальна аналітична служба» здійснює правозахисну діяльність і має великий досвід як конструктивного співробітництва, так і протистояння відверто незаконним або злочинним діям.